Den här informationen är avsedd för dig som behandlas med Fasenra® (benralizumab)

Ta noga del av informationen i bipacksedeln innan du påbörjar din behandling med Fasenra. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Hej och välkommen till Connect360!


Connect360 är ett patientstödsprogram som erbjuder dig som behandlas med Fasenra, vid svår eosinofil astma hos vuxna, hjälp och vägledning i samband med dina injektioner.

Programmet har tagits fram av AstraZeneca.

Fasenra® ges som en injektion precis under huden (subkutant) med en injektionspenna eller spruta. Fasenra innehåller den aktiva substansen benralizumab, vilket är en monoklonal antikropp, d.v.s. en typ av protein som känner igen och fastnar på en specifik målsubstans i kroppen. Målet för benralizumab är ett protein som kallas interleukin‑5‑receptor, vilken särskilt återfinns på en typ av vit blodkropp som kallas eosinofil.

Fasenra används för att behandla svår eosinofil astma hos vuxna. Eosinofil astma är en typ av astma där patienterna har för många eosinofiler i blodet eller lungorna.

Fasenra ska inte användas om du har en parasitinfektion eller om du bor i eller rest till ett område där det är vanligt. Du ska inte använda Fasenra om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot en injektion eller ett läkemedel.

AstraZeneca AB, AstraZeneca Nordic-Baltic, 151 85 Södertälje
Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se

ERBJUDER DIG:

Injektionsinstruktion och patientinformation om svår eosinofil astma

Påminnelse genom sms eller e-post när det är dags att hämta ut och ta Fasenra

Instruktionsfilm om hur du använder Fasenra

Personlig hjälp vid injektion från legitimerad sjuksköterska på telefon

REGISTRERA DIG HÄR: